Sobre el REG

Els horts ecològics situats al costat del Institut Mallafré utilitzen per regar l’aigua que prové del pantà de Foix, subministrada per la Comunitat de Regants del Pantà de Foix.
Per emmagatzemar aquesta aigua els horts disposen d’un dipòsit exterior, de diàmetre 6.220 mm, i amb una capacitat de 75.000 litres.


En aquests moments l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té contractat amb la Comunitat de regants un total de 14.000 l/h. Dita Comunitat preveu facilitar aquest cabal durant els mesos d’estiu: els dimarts, dimecres i divendres i durant el període d’hivern: els dimarts i divendres.

L’aigua que arriba del pantà és filtrat per un sistema manual que cal revisar, com a mínim una vegada al mes, i que permet extreure aquelles fulles o altres elements que provenen de les canonades del pantà.


El sistema disposa d’un bombament que permet impulsar l’aigua que prové del pantà fins un dipòsit intermedi, situat a l’interior de la caseta d’instal·lacions, i que aprofita el principi dels vasos comunicants pel seu funcionament.

 L’aigua que prové d'aquest dipòsit interior es torna a filtrar, mitjançant uns filtres automàtics d’autorentat, que impedeixen la introducció d’algues al dipòsit exterior.   


 El sistema de reg és caracteritza per tenir una configuració d’anella, això permet que el mateix cabal arribi a totes les parcel·les mitjançant un sistema de bombament.

Cada parcel·la disposa d’una arqueta que incorpora una aixeta de pas que ha d’estar tancada en aquells moments en que la parcel·la no estigui conreada.

El sistema de reg que incorpora cada parcel·la consisteix en dos tubs exsudants que incorporen una petita aixeta, que caldrà que estigui tancada quan aquella part del terreny no estigui conreada.

La principal característica del tub tèxtil exsudant és l’alta uniformitat d’emissió d’aigua per a diferents pressions. Això dóna lloc a una distribució uniforme de la quantitat d’aigua aplicada amb el reg per a satisfer les necessitats dels cultius, fet que es tradueix en un ús eficient de l’aigua de reg per part dels cultius i en un major rendiment d’aquests.

Les pressions de treball recomanades són de 20 a 60 kPa amb cabals de 1 a 4 l/h/m. Aquestes baixes pressions suposen un important estalvi d’energia respecte els altres sistemes de reg, amb menors necessitats de dispositius de regulació i control, i un estalvi també en tuberies de distribució i conducció d’aigua, ja que aquestes poden ser de menor diàmetre, i per tant, de menor cost.

Quan s’enterra, cal situar-lo a la zona de màxim desenvolupament de les arrels del cultiu, augmentant d’aquesta manera l’efecte de la localització del reg (aigua i nutrients), amb la finalitat d’incrementar la producció dels cultius.

 La instal·lació preveu als usuaris incorporar 3 tubs més exsudant. No es preveu que els tubs que s’incorporin tinguin un major diàmetre o no siguin exsudants. Cada parcel·lista haurà de vetllar per tal que no es produeixin fugues en les connexions efectuades.  Tampoc és preveu la possibilitat d’augmentar la quantitat de tomes existents (el nombre màxim per parcel·la és de 5).  


El sistema de reg està programat per regar totes les parcel·les, durant tots els dies de la setmana  amb  la següent franja horària:


Període
Setmana
Horari *
ESTIU  
De dilluns a diumenge
·       De les 0h fins   l’1 de la matinada
·       De les 7:30h fins a les 8 h

HIVERN  
De dilluns a diumenge

De les 0h fins l’1 de la matinada


(*) L’horari està condicionat a l’obtenció d’un major estalvi energètic en el rebut del subministrament elèctric.

La instal·lació disposa d’una aixeta que es troba a la caseta i que únicament es pot utilitzar en el cas de necessitar més aigua quan es trobem en el procés de plantar.  
La funció d’aquesta aixeta en cap cas és la de substituir el reg convencional.
Aquesta aixeta de les 22h fins a les 8 h, automàticament queda inutilitzada pel seu ús. Això no exclou que l’aixeta una vegada s’ha utilitzat cal tancar-la.Cal indicar que el funcionament d’aquesta aixeta és per gravetat i que el cas que no surti aigua no ens símptoma de que no hi ha aigua al dipòsit exterior. Per veure si realment no hi ha aigua al dipòsit exterior es convenient observar el nivell que es troba en aquest dipòsit.  


 La fotografia permet observar que el dipòsit es troba ple d’aigua.


Si aquesta situació s’allarga més de dos dies caldrà comunicar-ho al departament de Medi Ambient.

En el supòsit de detectar qualssevol irregularitat en el reg, els parcel·listes es poden posar en contacte amb el servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, al telèfon 93 8140000.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada